ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ผู้อำนวยการสถาบันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ==
* พ.ศ. 25552562-ปัจจุบัน [[สมนึกพฤทธา ตั้งเติมสิริกุลณ นคร|ศ. ดร.พฤทธา สมนึก ตั้งเติมสิริกุลนคร]]
* พ.ศ. 2555-2562 [[สมนึก ตั้งเติมสิริกุล|ศ. ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล]]
* พ.ศ. 2552-2555 [[จงรักษ์ ผลประเสริฐ|ศ. ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ]]
* พ.ศ. 2547-2552 [[สวัสดิ์ ตันตระรัตน์|ศ. ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์]]
ผู้ใช้นิรนาม