ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามกลางเมืองเนปาล"

หน้าใหม่: {{Infobox military conflict |conflict= สงครามกลางเมืองเนปาล |image= Ktm2006-malema.JPG |image_size= 300px |caption= Communist mur...
(หน้าใหม่: {{Infobox military conflict |conflict= สงครามกลางเมืองเนปาล |image= Ktm2006-malema.JPG |image_size= 300px |caption= Communist mur...)
(ไม่แตกต่าง)