ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญากือนา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
พญากือนามีศรัทธาใน[[ศาสนาพุทธ]]อย่างแรงกล้า โปรดให้อาราธนาพระสุมนเถรจากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา<ref>{{cite web|title=จารึกวัดพระยืน ด้านที่ ๑|url=http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=189|publisher=[[ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร]]|date=2549|accessdate=23 กรกฎาคม 2560}}</ref> และอัญเชิญ[[พระบรมสารีริกธาตุ]]ไปประดิษฐานบน[[ดอยสุเทพ]]
 
ในยุคของพระองค์ได้ถูกรุกรานจากอาณาจักร์ข้างเคียงอย่าง[[อาณาจักร์ล้านช้าง]] ซึ่ง[[สมเด็จพระเจ้าสามแสนไทไตรภูวนาท]]เเห่งแห่งล้านช้างได้ยกกองทัพเข้ามาปราบปรามหัวเมืองเชียงใหม่ สาเหตุมาจากการเเข็งเมืองแข็งเมืองไม่ส่งส่วยให้กับล้านช้างเหมือนครั้งก่อน ทัพล้านนาได้ต่อสู้สุดความสามารถเเต่แต่ไม่สามารถต้านทานทัพจากล้านช้างที่เเข็งเเกร่งกว่าแข็งแกร่งกว่าได้ พระองค์จึงตัดสินใจยอมอ่อนน้อมและถวายพระนางแก้วอ่อนสอเป็นพระมเหสีพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการตามเดิมเหมือนที่เคยส่งให้ล้านช้างในครั้งสมัย[[พญาผายู]]
 
== อ้างอิง ==
380,674

การแก้ไข