ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| predecessor = [[เจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่)]]
| successor = [[เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่]]
| birth_style = เกิดประสูติ
| birth_date = พ.ศ. 2447
| death_style = อนิจกรรมพิราลัย
| death_date = พ.ศ. 2532 (85 ปี)
| father1 = [[เจ้าแก้วนวรัฐ]]
49

การแก้ไข