ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562''' เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[[จังหวัดเชียงใหม่]] แทนที่นาย[[สุรพล เกียรติไชยากร]] ซึ่งถูก[[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี (ใบส้ม)<ref>[https://www.matichon.co.th/politics/news_1463856 ด่วน! ประเดิมใบส้ม เชียงใหม่ เขต 8 ‘สุรพล เกียรติไชยากร’ พรรคเพื่อไทย]</ref> ภายหลังที่นายสุรพลถวายปัจจัยให้พระภิกษุสงฆ์ระหว่างการทอดผ้าป่า<ref>[https://www.khaosod.co.th/newspaper-column/news_2460264 สุรพล เกียรติไชยากรเพื่อไทยประเดิมใบส้ม : ข่าวทะลุคน]</ref>
 
== ที่มา ==
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย (ได้รับเลือกตั้ง) ว่าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติดังนี้<ref>[https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=5378&filename= กกต. มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่]</ref>
#สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
#ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร
#สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่
#ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร
 
== ผู้สมัคร ==
7,768

การแก้ไข