ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| image1 =
| candidate1 = นาง[[ศรีนวล บุญลือ]]
| party1 = พรรคอนาคตใหม่
| party_color= orange
 
| image2 =
| candidate2 = นาย[[นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ]]
| party2 = พรรคพลังประชารัฐ
| party_colour= 3e61a7
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = พัณณาศีส น้อยนางจม (1)
| พรรค = พรรคเสรีรวมไทย (1)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = จรูญ กันทา (3)
| พรรค = พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (3)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = พชรพร สุใจคำ (5)
| พรรค = พรรคพลังท้องถิ่นไท (5)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (6)
| พรรค = พรรคภูมิใจไทย (6)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ปานสิริ แสงดง (7)
| พรรค = พรรคพลังชาติไทย (7)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ธีระยุทธ ไชยวงศ์ (11)
| พรรค = พรรคพลังธรรมใหม่ (11)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = บุญสม หลุยจำวัล (12)
| พรรค = พรรคประชาภิวัฒน์ (12)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ไตรวิทย์ แซ่ยะ (13)
| พรรค = พรรคประชาชาติ (13)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
7,768

การแก้ไข