ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562"

 
== ผลการเลือกตั้ง ==
{{กล่องการเลือกตั้ง เริ่มต้น
|title = ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้ชนะและพรรค
| ผู้สมัคร = [[ศรีนวล บุญลือ]] (9)
| พรรค = พรรคอนาคตใหม่
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = [[นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ]] (4)
| พรรค = พรรคพลังประชารัฐ
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ทักษิณ กันทา (14)
| พรรค = พรรคเพื่อชาติ
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = วรณัน อ้นท้วม (2)
| พรรค = พรรคประชาธิปัตย์
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = พัณณาศีส น้อยนางจม
| พรรค = พรรคเสรีรวมไทย (1)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = จรูญ กันทา
| พรรค = พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (3)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = พชรพร สุใจคำ
| พรรค = พรรคพลังท้องถิ่นไท (5)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = สุทัศน์ สุทัศนรักษ์
| พรรค = พรรคภูมิใจไทย (6)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ปานสิริ แสงดง
| พรรค = พรรคพลังชาติไทย (7)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = คณาชุพงษ์ ผดุงกิจ (10)
| พรรค = พรรครวมพลังประชาชาติไทย
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ธีระยุทธ ไชยวงศ์
| พรรค = พรรคพลังธรรมใหม่ (11)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = บุญสม หลุยจำวัล
| พรรค = พรรคประชาภิวัฒน์ (12)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ผู้สมัครและพรรค
| ผู้สมัคร = ไตรวิทย์ แซ่ยะ
| พรรค = พรรคประชาชาติ (13)
| คะแนนเสียง = 0
| เปอร์เซนต์ =
| เปลี่ยนแปลง =
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง ได้ที่นั่งจาก
| พรรคที่ชนะ = พรรคอนาคตใหม่
| พรรคที่แพ้ = พรรคเพื่อไทย
}}
{{กล่องการเลือกตั้ง สิ้นสุด}}
 
== อ้างอิง ==
7,768

การแก้ไข