ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฟล์:John Wick Chapter 3 Thai poster.jpg"

{{Non-free use rationale | Description = ใบปิดภาพยนตร์ ''จอห์น วิค แรงกว่านรก 3'' ฉบับภาษาไทย | Source = http://www.majorcineplex.com/movie/john-wick-3-parabellum | Article = จอห์น วิค แรงกว่านรก 3 | Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด การบริการ หรือการโฆษณาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย | Low_resolution =...
({{Non-free use rationale | Description = ใบปิดภาพยนตร์ ''จอห์น วิค แรงกว่านรก 3'' ฉบับภาษาไทย | Source = http://www.majorcineplex.com/movie/john-wick-3-parabellum | Article = จอห์น วิค แรงกว่านรก 3 | Portion = ใช้ส่วนทั้งหมดของภาพต้นฉบับเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความหมายได้อย่างถูกต้องและกระจ่างชัด เนื่องจากงานศิลปะดังกล่าวอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด การบริการ หรือการโฆษณาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ การใช้ส่วนทั้งหมดของภาพจึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพดังกล่าวบิดเบือนหรือเสียหาย | Low_resolution =...)
 
(ไม่แตกต่าง)
11,589

การแก้ไข