ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

เพิ่มขึ้น 245 ไบต์ ,  9 เดือนที่ผ่านมา
* เขต 2 [[อำเภอกุดชุม]] [[อำเภอเลิงนกทา]] [[อำเภอป่าติ้ว]] [[อำเภอทรายมูล]] และ[[อำเภอไทยเจริญ]] มีจำนวน 185 โรงเรียน 2 สาขา
และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วย
 
==== ระดับอาชีวศึกษา ====
* สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 [[วิทยาลัยเทคนิคยโสธร]]
 
==== ระดับอุดมศึกษา ====
1,034

การแก้ไข