ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

{{บทความหลัก|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดยโสธร}}
==== ระดับมัธยมศึกษา ====
แบ่งเป็น 2 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 
==== ระดับประถมศึกษา ====
1,187

การแก้ไข