ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==== 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
เวลา 18.30 น.
เวลา 18.30 น.* การแสดงในพิธีเปิดงาน เริ่มด้วยการ รำถวายพระพร ชุด "อาศิรวาททวยราษฏร์น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน"
* การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “พระบารมีเกริกฟ้า รามาวตาร” จํานวน ๓ ตอน ได้แก่ ตอน “สถลมาศเฉลิมราชจักรี” โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน “เล่ห์อสุรีเมืองลงกา” โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอน“บรมราชาภิเษกพระราม”
 
==== 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
1,523

การแก้ไข