ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

(→‎23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562: เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562: เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==== 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
เวลา 18.30 น. มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก 10 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดียและจีน และ “นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์”
เวลา 18.30 น.
 
==== 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
1,530

การแก้ไข