ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562: เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==== 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
เวลา 18.30 น. มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย)
เวลา 18.30 น.
 
==== 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
1,530

การแก้ไข