ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

(→‎23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562: เพิ่มข้อมูลและอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
==== 23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
เวลา 18.30 น. มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด“ทศมราชันขวัญเหล้า" ในรูปแบการแสดง การบรรเลงวงดุริยางค์ดนตรีสากล <ref>https://www.msn.com/es-mx/video/noticias/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2/vp-AABQhy4</ref>
 
==== 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ====
1,523

การแก้ไข