ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

เพิ่มอ้างอิง
(→‎พิธีเปิดงาน: เพิ่มเติมอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เพิ่มอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
'''มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก''' [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] รัชกาลที่ 10 วันที่ 22–28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ณ [[ท้องสนามหลวง]] จัดขึ้นโดย รัฐบาล โดยคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและคณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 วันที่ 13 พ.ค. 2562 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) ประธานแถลงข่าวการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ร่วมกับ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดมหรสพสมโภชขึ้นในวันที่ 22–28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 รวมเวลา 7 วัน ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย<ref>https://phralan.in.th/coronation/newsdetail.php?id=756</ref><ref>https://www.prachachat.net/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81/news-329732</ref> <ref>https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81/ar-AABifcg</ref>
 
== พิธีเปิดงาน ==
1,530

การแก้ไข