ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

→‎พิธีเปิดงาน: เพิ่มเติมอ้างอิง
(→‎พิธีเปิดงาน: เพิ่มเติมอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
 
โดยเปิดให้ผู้มีเกียรติ และ[[สื่อมวลชน]] ลงทะเบียน เวลา 17.30 น. หลังจากนั้น เวลา 18.10 น. [[คณะรัฐมนตรี]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม]] และผู้บริหารระดับสูง รอรับประธานในพิธี โดย นาย[[วิษณุ เครืองาม]] รองนายกรัฐมนตรี ผู้แทน[[นายกรัฐมนตรี]] โดยประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณงานเวลา 18.15 น. ในเวลา 18.20 น. พิธีกร นางสาว [[สายสวรรค์ ขยันยิ่ง]] กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และเมื่อประธานในพิธี คณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง ยืนประจำจุดบนเวที แล้ว พิธีกรได้นำเข้าสู่พิธีเปิดงานตามกำหนดการใน เวลา 18.30 น. หลังจากนั้น นาย[[วีระ โรจน์พจนรัตน์]] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
<ref>http://news.thaipbs.or.th/content/280250</ref>
<br />
 
== การแสดงในกรุงเทพมหานคร ==
1,530

การแก้ไข