ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: การเร่งปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นและตัวเร่งมีวัฏภาคต่างกัน เร...)
 
 
{{ต้องการอ้างอิง}} {{เก็บกวาด}}
การเร่งปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นและตัวเร่งมีวัฏภาคต่างกัน เรียกว่า การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ (heterogeneous catalysis) ปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ส่วนใหญ่นิยมใช้ตัวเร่งที่เป็น[[ของแข็ง]]ในการเร่งปฏิกิริยาที่มีสารตั้งต้นที่อยู่ในวัฏภาคแก๊สหรือ[[ของเหลว]] ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยากันที่ผิวของตัวปฏิกิริยาที่สำคัญ ๆ ในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีจะใช้การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ เช่น การสังเคราะห์แอมโมเนีย การผลิตกรดไนตริก และการผลิตตัวเร่งกำจัดไอเสีย เป็นต้น<sup>[[การเร่งปฏิกิริยา#cite%20note-4|[4]]]</sup>
ผู้ใช้นิรนาม