ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เดนมาร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
***** {{Tree list/final branch}} คอนสตันติน โยฮันน์สมันน์ (พ.ศ. 2553) <ref name="benedikte"/>
***** {{Tree list/final branch}} ลุยเซอ โยฮันน์สมันน์ (พ.ศ. 2558) <ref name="benedikte"/>
** {{Tree list/final branch}} ''[[เจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก|เจ้าชายรัชทายาทคนุด]] (พ.ศ. 2443–2519)''
*** {{Tree list/final branch}} '''(12)''' [[เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก|เจ้าหญิงเอลิซาเบธ]] (พ.ศ. 2478)<ref name="kongehuset"/><ref name="lizzy">{{cite web|url=http://kongehuset.dk/english/the-royal-house/hh-prinsess-elisabeth/hh-princess-elisabeth|publisher=Danish Royal Court|title=Her Highness Princess Elisabeth|accessdate=22 December 2013|quote= เจ้าหญิงเอลิซาเบธ เป็นพระธิดาในเจ้าชายคนุด (ทายาทโดยสันนิษฐานในการสืบราชบัลลังก์) (ค.ศ. 1900-1976) กับเจ้าหญิงคาโรลีเนอ-มาทิลเดอ (ค.ศ. 1912-1995) เจ้าหญิงเอลิซาเบธทรงอยู่ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ (Princess Elisabeth is the daughter of Prince Knud (Heir Presumptive to the Throne) (1900 - 1976) and Princess Caroline-Mathilde (1912 - 1995). Princess Elisabeth is included in the order of succession to the Throne.)}}</ref>
{{Tree list/end}}
 
42,127

การแก้ไข