ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{Infobox legislative session
| name = สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน มาจาก[[การให้มีผู้แทนแบบจัดสรรปันส่วนผสม|ระบบจัดสรรปันส่วนผสม]] สมาชิกฯ เป็นผู้แทน 350 เขตเลือกตั้ง และอีก 150 คนมาจาก[[การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ|ระบบบัญชีรายชื่อ]]ที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) เขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้ลดลงตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]
 
โดยมีการประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย[[ชวน หลีกภัย]] จาก[[พรรคประชาธิปัตย์]] ให้ดำรงตำแหน่ง[[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]] โดยชนะนาย[[สมพงษ์ อมรวิวัฒน์]] จาก [[พรรคเพื่อไทย]] ด้วยคะแนนเสียง 258 ต่อ 235<ref>{{cite web|url=https://www.bbc.com/thai/thailand-48408325|website=bbc.com|date=25 พฤษภาคม 2562}}</ref>
 
{{TOC limit|2}}
11,589

การแก้ไข