ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เข็มทิศ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8092423 โดย 101.108.184.208ด้วยสจห.
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8092423 โดย 101.108.184.208ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) ==
คือการบอกทิศทางเป็นคว่าค่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัดจากแนวทิศเหนือหลักไปยังแนวเป้าหมายในทิศทางตะวันออกหรือตะวันตก
หรือวัดจากแนวทิศใต้หลักไปแนวเป้าหมายทิศตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้นขนาดของมุมแบริงจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา
การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเริ่มต้นด้วยทิศหลัก
2,913

การแก้ไข