ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เดนมาร์ก"

***** เคานต์ริชาร์ด ฟอน ไฟล์ อุนด์ ไคลน์-เอลกูท <!--Count Richard von Pfeil und Klein-Ellguth--> (พ.ศ. 2542)<ref name="benedikte"/>
***** {{Tree list/final branch}} เคาน์เตสอิงกริด ฟอน ไฟล์ อุนด์ ไคลน์-เอลกูท <!--Countess Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth--> (พ.ศ. 2546)<ref name="benedikte"/>
**** {{Tree list/final branch}} [[เจ้าหญิงนาตาลีแห่งไซน์-วิตต์เกนชไตน์วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบูวร์กเลบวร์ค]] (พ.ศ. 2518)<ref name="benedikte"/>
***** {{Tree list/final branch}} คอนสตันติน โยฮันน์สมันน์ (พ.ศ. 2553) <ref name="benedikte"/>
***** {{Tree list/final branch}} ลุยเซอ โยฮันน์สมันน์ (พ.ศ. 2558) <ref name="benedikte"/>
4,983

การแก้ไข