ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8063723 โดย 27.55.90.208ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
|flagborder = yes
|flagcaption = ธงประธานรัฐสภา
| image = Pornpetch Wichitcholchai.JPG
| incumbent = ''ตำแหน่งว่าง''
| incumbent = [[พรเพชร วิชิตชลชัย]]<br><small>(ประธาน[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]])</small>
| incumbentsince = [[8 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2557]]
| style = ท่านประธานที่เคารพ
| residence =
 
ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] รัฐสภาไทยประกอบด้วย [[สภาผู้แทนราษฎร]] และ[[วุฒิสภา]] โดยมีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 
ปัจจุบันตำแหน่งนี้ได้ว่างลง โดย[[พรเพชร วิชิตชลชัย]] ประธาน[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]เป็นผู้ทำหน้าที่แทนจนกว่ามีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560
 
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
3,852

การแก้ไข