ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| [[ภาษาญ้อ|ญ้อ]]
| [[ตระกูลภาษาขร้า-ไท|ขร้า-ขร้า–ไท]]
| 50,000
| สกลนคร หนองคาย นครพนม
|-
| [[ภาษาผู้ไท|ผู้ไท]]
| ขร้า-ขร้า–ไท
| 156,000
| นครพนม อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร
|-
| [[ภาษาพวน|พวน]]
| ขร้า-ขร้า–ไท
| 200,000
| อุดรธานี เลย
|-
| [[ภาษาแสก|แสก]]
| ขร้า-ขร้า–ไท
| 11,000
| นครพนม
|-
| [[ภาษาไทดำ|ไทดำ]]
| ขร้า-ขร้า–ไท
| 20,000
| หนองคาย นครราชสีมา เลย (รวมถึง[[จังหวัดสระบุรี|สระบุรี]])
|-
| [[ภาษาโย้ย|โย้ย]]
| ขร้า-ขร้า–ไท
| 5,000
| สกลนคร
127,021

การแก้ไข