ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต"

→‎พระโอรส-ธิดา: ปรับย่อหน้าให้ตรง
(→‎พระโอรส-ธิดา: ปรับย่อหน้าให้ตรง)
*** ศุภมงคล โชติกเสถียร สมรสกับ จันทริกา โชตึกเสถียร (สกุลเดิม กาญจโนมัย) มีบุตรคนเดียว คือ
**** ภีมมงคล โชติกเสถียร
*** [[หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล]] (28 กันยายน พ.ศ. 2486) สมรสกับรัชนี คชเสนี (ภายหลังได้หย่ากัน) และสมรสใหม่กับบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองไข่มุกข์) มีบุตร-ธิดาสามคน ได้แก่
****[[หม่อมหลวงมิ่งมงคล โสณกุล]] (5 กันยายน พ.ศ. 2514)
**** หม่อมหลวงอรมงคล โสณกุล
****[[หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล]] (30 เมษายน พ.ศ. 2521) สมรสกับ[[นาเดีย โสณกุล]] (สกุลเดิม นิมิตรวานิช; 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2521) มีบุตรคนเดียว คือ
***** นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา (9 มกราคม พ.ศ. 2555)
 
*[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี]] (24 กันยายน พ.ศ. 2455 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520) เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าอรชุนชิษณุ สวัสดิวัตน์]] (15 มกราคม พ.ศ. 2454 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2512) มีพระโอรส-ธิดาสามคน ได้แก่
119

การแก้ไข