ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| seats1 = {{Composition bar|0|630|hex={{Alternative for Germany/meta/color}}}}
| seats2_title = [[สภาผู้แทนรัฐเยอรมนี|สภาผู้แทนรัฐ]]
| seats2seats2 = {{Composition bar|0|69|hex={{Alternative for Germanyพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี/meta/color}}}}
| seats3_title = [[องค์ประกอบของรัฐสภารัฐเยอรมัน|รัฐสภาของรัฐ]]
| seats3_title = [[Composition of the German State Parliaments|State Parliaments]]
| seats3seats3 = {{Composition bar|158|1821|hex={{Alternative for Germanyพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี/meta/color}}}}
| seats4_title = [[การเลือกตั้งรัฐสภายุโรป 2014 (เยอรมนี)|รัฐสภายุโรป]]
| seats4_title = [[European Parliament election, 2014 (Germany)|European Parliament]]
| seats4seats4 = {{Composition bar|2|96|hex={{Alternative for Germanyพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนี/meta/color}}}}
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม