ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร"

ในปี [[พ.ศ. 2081]] สมัย[[พระเมืองเกษเกล้า]] กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้โปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ
 
ในปี [[พ.ศ. 2100]] [[พระมหาญาณมงคลโพธิ์]] [[วัดอโศการาม]] เมือง[[ลำพูน]]ได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัย[[ครูบาศรีวิชัย]] ท่านได้สร้าง[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1004|ถนนขึ้น]]ยาวตั้งแต่ช่วง[[สวนสัตว์เชียงใหม่]]ผ่านวัดพระธาตุดอยสุเทพและไปสิ้นสุดที่[[พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์]] โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร
 
==การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน==
6,485

การแก้ไข