ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สพล อัศวมั่นคง"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8308017 โดย ซาลียา เขียวเล็กด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8308017 โดย ซาลียา เขียวเล็กด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{ หุ่นเชิด }}
{{ขาดสรุป}}
{{ test3 }}
{{ test4 }}
{{กล่องข้อมูล นักแสดง
| name = สพล อัศวมั่นคง
2,913

การแก้ไข