Difference between revisions of "จังหวัดยโสธร"

m
* วัดเทวัญคีรี (ภูกลอย)
 
[[ไฟล์:พระธรรมธัชมุนี.jpg|thumb|[[พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย)]] กรรมการ[[มหาเถรสมาคม]]|alt=|left]]
== บุคคลที่มีชื่อเสียง ==
ชาวจังหวัดยโสธรล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความวิริยะอุตสาหะ ความอดทน ตลอดจนใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด กระทำคุณงามความดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเสมอมา จนสามารถสร้างมีชื่อเสียงเชิดชูตนเอง ครอบครัว และจังหวัดของตนแบ่งได้แต่ละสาขา ดังนี้
* [[วัฒนา พุฒิชาติ]] ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดอุดรธานี]]
 
[[ไฟล์:คำพูน บุญทวี.jpg|thumb|คำพูน บุญทวี|alt=|left]]
;นักปราชญ์ นักวรรณกรรม นักเขียน
* [[คำพูน บุญทวี]] ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2544