ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไรโบโซม"

เพิ่มขึ้น 57 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''ไรโบโซม''' (Ribosome มาจาก '''ribo'''nucleic acid และคำใน"[[ภาษากรีก]]: '''soma''' (หมายถึงร่างกาย)") เป็นออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ มีขนาดเล็กที่สุดและมีมากสุดประกอบด้วยโปรตีน และ rRNA มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 nm] (200 [[อังสตรอม]]) และประกอบด้วย [[ribosomal RNA]] 65% และ [[ไรโบโซมอล โปรตีน]]35% (หรือ [[ไรโบนิวคลีโอโปรตีน]] หรือ RNP)เป็นสารเชิงซ้อนของ [[RNA]] และ [[โปรตีน]] ที่พบใน [[เซลล์ (ชีววิทยา)|เซลล์]]ทุกชนิด ไรโบโซมจาก [[แบคทีเรีย]], [[อาร์เคีย]] และ [[ยูคาริโอต]]มีโครงสร้างและ RNA ที่แตกต่างกัน ไรโบโซมในไมโตคอนเดรียของเซลล์ยูคาริโอตมีลักษณะคล้ายกับไรโบโซมของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นการบอกถึงวิวัฒนาการของออร์แกแนลล์ชนิดนี้ <ref>{{cite journal |author=Benne R, Sloof P |title=Evolution of the mitochondrial protein synthetic machinery |journal=BioSystems |volume=21 |issue=1 |pages=51–68 |year=1987 |pmid=2446672 |doi=10.1016/0303-2647(87)90006-2}}</ref> ใน[[แบคทีเรีย]]มี 2 หน่วยย่อย คือ ขนาด 30S และ 50S ซึ่งจะรวมกันเป็นไรโบโซมขนาด 70S ส่วนในยูคาริโอต มี 2 หน่วยย่อย คือ ขนาด 40S และ 60S ซึ่งจะรวมกันเป็นไรโบโซมขนาด 80S หน้าที่คือเป็นแหล่งที่เกิดการอ่านรหัสจาก[[ยีน]]ในนิวเคลียส ซึ่งถูกส่งออกจาก[[นิวเคลียส]]ในรูป [[mRNA]] มาสร้างเป็น[[โปรตีน]]
การทำงานของไรโบโซมใน[[การแสดงออกของยีน]]ไปสู่การสร้างโปรตีนเรียกทรานสเลชัน ไรโบโซมยังทำหน้าที่ในการต่อ[[กรดอะมิโน]]เดี่ยวให้เป็น[[พอลิเพปไทด์]] โดยต้องมีการจับกับ [[mRNA]] และอ่านข้อมูลจาก mRNA เพื่อกำหนดลำดับของกรดอะมิโนให้ถูกต้อง การนำโมเลกุลของกรดอะมิโนเข้ามาเป็นการทำงานของ [[tRNA]] ซึ่งจับอยู่กับโมเลกุลของกรดอะมิโนโมโนอยู่ก่อนแล้วจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
 
== คำจำกัดความ ==
ผู้ใช้นิรนาม