ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้าย (ละครโทรทัศน์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|แขวลัย (แข)||[[จันทร์จิรา จูแจ้ง]]||[[ทิสานาฏ ศรศึก]]
|-
|สงวนศักดิ์ (หงวน) || - || [[วรากร ศวัสกร]]
|-
|อนุวดี (วดี)||[[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]||[[อาภา ภาวิไล]]
|เกศิรี (2544) เกศรี (2562) (แม่ของภวาภพ) || [[กาญจนา จินดาวัฒน์]] || สุปราณี เจริญผล
|-
|คุณหญิงแจ่มจันทร์ (แม่ของลดาวัลย์) || [[ไปรมา รัชตะ]] || -
|-
|น้อย||[[ดารณีนุช โพธิปิติ]]|| ปีเตอร์ ไมอ๊อคชิ
| อ้อย (คนรับใช้ของพรรณี) || ศศิธร ปิยะกาญจน์ ||
|-
| เกตุวดี|| - || [[นันทนา บุญหลง]]
|-
|แจ๋น || - || พลอยภัสร์ ธรรมวัฒนโชค
|-
|เก๋ || นิทัศน์ ตุลยธำรงกิจ || [[รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา]]
|-
|แม่ของบอย || [[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]] ||เบญจา สิงขรวัฒน์-
|-
| || อัฐพล ปาลกะวงศ์ || -
|-
|ผู้กำกับโฮ่ง|| [[วุฒิ คงคาเขตร]] || นวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล
|เพื่อนของบอย||อัจฉริยะ วณิชชานนท์ ||
|-
|ภาคิน || - || พระเอกที่เข้าฉากกับแขวลัย
|-
|เมย์​ || - || ณัฐชา​ วรศักดิ์เสนีย์
|-
! colspan = "4" align = "center"| นักแสดงรับเชิญ
|-
|(รับเชิญ) || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] || -
|-
| หัวหน้างานก่อสร้าง || - || อาท ลำนารายณ์
|-
| นักพนัน || - || มาลี ถาวร
|-
| หมอ || -|| เอกตะวัน คุ้มชาติ
|-
| วลัย || -|| นฤมล พงษ์สุภาพ
|-
| พ่อลดาวัลย์ || -|| อมรเทพ ริมดุสิต
|}