ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัล ภูเก็ต"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ศูนย์อาหารฟู้ดพาทิโอ
* พลับบลิค เฮาส์
* โรงภาพยนตร์[[เอสเอฟ ซีเนม่า|เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า]] จำนวน 7 โรง ในจำนวนนี้มีโรงภาพยนตร์ระบบเฟิร์สคลาส (First Class) ระบบละจำนวน 1 โรง
 
===บ้านแอนด์บียอนด์===
4,004

การแก้ไข