ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคทางพันธุกรรม"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 2001:44c8:42c8:bf4c:56e4:fbe1:a5ac:42d3 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Sian54.ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 2001:44c8:42c8:bf4c:56e4:fbe1:a5ac:42d3 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Sian54.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ infobox disease
| Name = โรคทางพันธุกรรม<br><small>(Genetic disorder)</small>
| Image = ไรวินญาน
| Alt = ผึ้ง
| Caption =
| DiseasesDB =
301

การแก้ไข