ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคทางพันธุกรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8284819 โดย MuanNด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ infobox disease
| Name = โรคทางพันธุกรรม<br><small>(Genetic disorder)</small>
| Image = ไรวินญาน
| Alt = ผึ้ง
| Caption =
| DiseasesDB =
ผู้ใช้นิรนาม