ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ที่ตั้ง = 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
| เว็บไซต์ = [http://www.ipe.ac.th/ www.ipe.ac.th]
|สืบทอดจาก=สถาบันการพลศึกษา}}
}}
 
'''มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ''' เป็น[[สถาบันอุดมศึกษา]]ของรัฐ สังกัด[[กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา]] เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอน[[พลศึกษา]]และ[[สุขศึกษา]] แต่ปัจจุบันได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้าน[[วิทยาศาสตร์การกีฬา]] และ[[สุขภาพ]]เพิ่มขึ้น ตั้งอยู่เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1,219

การแก้ไข