ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ"

== การพระราชทานปริญญาบัตร ==
 
สถาบันมหาวิทยาลัยการพลศึกษากีฬาแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี|สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]] เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันมหาวิทยาลัยการพลศึกษา กีฬาแห่งชาติครั้งแรก (ประจำปีการศึกษา 2548-2551) ภายใต้นามสถาบันการพลศึกษาในขณะนั้น เมื่อวันพุธที่ [[4 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2552]] ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต [[ถนนอู่ทองใน]] [[แขวงดุสิต]] [[เขตดุสิต]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== อ้างอิง ==
1,219

การแก้ไข