ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคประชาธิปัตย์"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''ชื่อ''' || '''เริ่มวาระ''' || '''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''1''' || [[ไฟล์:คีกฤทธิ์ ปราโมช.jpg|100px]] || '''[[หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช|พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช]]''' || 6 เมษายน พ.ศ. 2489 || 16 กันยายน พ.ศ. 2491
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''2''' || [[ไฟล์:เทพ โชตินุชิต.jpg|100px]] || '''[[เทพ โชตินุชิต]]''' || 17 กันยายน พ.ศ. 2491 || 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''3''' || [[ไฟล์:ชวลิต อภัยวงศ์.jpg|100px]] || '''[[ชวลิต อภัยวงศ์]]''' || 1 มิถุนายน พ.ศ. 2492 || 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:ใหญ่ ศวิตชาติ.jpg|100px]] || '''[[ใหญ่ ศวิตชาติ]]''' || 30 กันยายน พ.ศ. 2498 || 26 กันยายน พ.ศ. 2513
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:ธรรมนูญ เทียนเงิน1.gif|100px]] || '''[[ธรรมนูญ เทียนเงิน]]''' || 26 กันยายน พ.ศ. 2513 || 6 ตุลาคม พ.ศ. 2518
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์:Damrong L.jpg|100px]] || '''[[ดำรง ลัทธพิพัฒน์]]''' || 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 || 6 ตุลาคม พ.ศ. 2521
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''7''' || [[ไฟล์:เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์.jpg|100px]] || '''[[เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์]]''' || 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 || 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''8''' || [[ไฟล์:Marud.jpg|100px]] || '''[[มารุต บุนนาค]]''' || 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 || 3 เมษายน พ.ศ. 2525
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''9''' || [[ไฟล์:Lekk Nana.jpg|100px]] || '''[[เล็ก นานา]]''' || 3 เมษายน พ.ศ. 2525 || 5 เมษายน พ.ศ. 2529
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''10''' || [[ไฟล์:Weera TruthToday.jpg|100px]] || '''[[วีระ มุสิกพงศ์]]''' || 5 เมษายน พ.ศ. 2529<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/082/9.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรค]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 103 ตอนที่ 82ก วันที่ 15 พฤษภาคม 2529</ref> || 10 มกราคม พ.ศ. 2530
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''11''' || [[ไฟล์:สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงผลงานของรัฐบาล ในวาระที่รัฐบา - Flickr - Abhisit Vejjajiva (16).jpg|100px]] || '''[[สนั่น ขจรประศาสน์|พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์]]''' || 10 มกราคม พ.ศ. 2530<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2530/A/047/5.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 47ก วันที่ 16 มีนาคม 2530</ref> || 17 กันยายน พ.ศ. 2543
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''12''' || [[ไฟล์:อนันต์ อนันตกูล.jpg|100px]] || '''[[อนันต์ อนันตกูล]]''' || 17 กันยายน พ.ศ. 2543<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/E/110/13.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 110ง วันที่ 31 ตุลาคม 2543</ref> || 20 เมษายน พ.ศ. 2546
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''13''' || [[ไฟล์:Pradit. P.jpg|100px]] || '''[[ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์]] ''' || 20 เมษายน พ.ศ. 2546<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00124988.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 61ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2546</ref> || 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''14''' || [[ไฟล์:Suthep royal.jpg|100px]] || '''[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]]''' || 5 มีนาคม พ.ศ. 2548<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00164546.PDF ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 32ง วันที่ 21 เมษายน 2548</ref> || 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
|-
| rowspan=2 bgcolor="#E9E9E9"| '''15''' || rowspan=2| [[ไฟล์:นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ - Flickr - Abhisit Vejjajiva (3).jpg|100px]] || rowspan=2| '''[[เฉลิมชัย ศรีอ่อน]]''' || 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554<ref>[http://www.ryt9.com/s/nnd/1207410 “อภิสิทธิ์”นั่งหัวหน้า ปชป.-โหวต“เฉลิมชัย”เป็นเลขาธิการพรรค จาก[[แนวหน้า]]]</ref> || 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
|-
| 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 || ปัจจุบัน
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''16''' || [[ไฟล์:Juti Krairerk cropped 1.jpg|100px]] || '''[[จุติ ไกรฤกษ์]]''' || 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 || 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
|}
 
300

การแก้ไข