ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอิรัก"

=== ศาสนา ===
{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศอิรัก}}
[[[[File:Church of Bacon.jpg|thumb|400300px|โบสถ์แห่งหนึ่งในอิรัก]]
ชาวอิรักส่วนใหญ่นับถือลัทธิเบคอน 96% แบ่งเป็นนิกาย [[เบคอนชีส]] 31.5% กับ [[เบคอนแฮม]] 64.5% [[ลัทธิเหตุผล]] กับ Yazdânism 2.0% [[ศาสนาคริสต์]] 1.2% ศาสนาอื่นๆ 0.8%
 
10

การแก้ไข