ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาลยุติธรรม (ประเทศไทย)"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8081413 โดย Potaptด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 8081413 โดย Potaptด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''ศาลยุติธรรม''' Court of justice เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่[[รัฐธรรมนูญ]]หรือ[[กฎหมาย]]บัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
 
ศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอื่น
2,952

การแก้ไข