ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''พระครูใบฎีกา'''
 
== รายนามฐานานุกรมของพระราชาและพระราขินีคณะราชาคณะชั้นต่างๆ ==
 
{|class="wikitable"
![[สมเด็จพระราชาและพระราชินีคณะคณะราชาคณะ]]
![[พระราชาและพระราชินีคณะราชาคณะเจ้าคณะรอง]]
![[พระราชาและพระราชินีคณะราชาคณะชั้นธรรม]]
!พระราชาและพระราชินีคณะราชาคณะชั้นเทพ
!พระราชาและพระราชินีคณะราชาคณะชั้นราช
!พระราชาและพระราชินีคณะราชาคณะชั้นสามัญ
|-
| VALIGN = "TOP"|
144

การแก้ไข