ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย"

|}
 
 
{| class="wikitable"
|+ศิษย์เก่าทางด้านงานราชการ
!ที่
!ชื่อและนามสกุล
!ตำแหน่ง
!หมายเหตุ
|-
|'''1'''
|นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
|ปลัดกระทรวงคมนาคม
|
|-
|'''2'''
|รองศาสตราจารย์ ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์
|อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน
|
|-
|'''3'''
|ดร.อมรพันธ์ นิมานันท์
|อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
|
|-
|'''4'''
|นายจตุพร บุรุษพัฒน์
|อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|
|-
|'''5'''
|
|
|
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม