ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย"

|ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล
|คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
|}
{| class="wikitable"
|+ศิษย์เก่าทางด้านสังคม
!ที่
!ชื่อและนามสกุล
!ตำแหน่ง
!หมายเหตุ
|-
|'''1'''
|[[เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่]]
|ผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ทายาทในเจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่
|
|-
|'''2'''
|[[เจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่)]]
|เจ้าราชบุตรองค์สุดท้ายแห่งจังหวัดเชียงใหม่,อดีตผู้บังคับการพิเศษกรมผสมที่ 7 ราชองครักษ์พิเศษ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
|
|-
|'''3'''
|[[สมชาย อาสนจินดา|ส.อาสนจินดา]]
|ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2533
|
|-
|'''4'''
|[[ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์|อาจารย์ดร.จำรูญ ไชยลังการณ์]]
|อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
|
|}
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม