ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิโคนิง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''จักรพรรดิโคนิง''' ({{lang-en|Emperor Kōnin}} , {{nihongo|光|Kōnin-tennō}}) จักรพรรดิองค์ที่ 49 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นตามที่ได้จัดเรียงไว้ใน [[รายพระนามจักรพรรดิญี่ปุ่น]] พระองค์ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 770 – 781
 
เดิมทีจักรพรรดิโคนิงหรือเจ้าชายชิระกะเบะมิได้อยู่ในสายที่จะสืบราชบัลลังก์เนื่องจากสายราชสกุลที่ปกครองราชสำนักอยู่ในขณะนั้นสืบเชื้อสายจาก [[จักรพรรดิเท็มมุ]] จักรพรรดิองค์ที่ 40 ขณะที่จักรพรรดิโคนิงนั้นสืบเชื้อสายจาก [[จักรพรรดิเท็นจิ]] จักรพรรดิองค์ที่ 38 แต่แล้วก่อนที่ [[จักรพรรดินีโชโตะกุ]] จากสายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุจะสวรรคตได้สถาปนาเจ้าชายชิระกะเบะพระชนมายุ 60 พรรษาขึ้นเป็นรัชทายาทและผู้สืบราชบัลลังก์เมื่อจักรพรรดินีโชโตะกุเสด็จสวรรคตในวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 770 ทำให้สายราชสกุลของจักรพรรดิเท็มมุสิ้นสุดลง
ผู้ใช้นิรนาม