ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
พ.ศ. 2507 ย้ายมาอยู่ตำหนักพรรณราย บริเวณ [[วังท่าพระ]] ซึ่งปัจจุบันเป็นหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
พ.ศ. 2521 ย้ายมาอยู่ที่อาคารคณะโบราณคดีได้ในปัจจุบัน และใน พ.ศ. 2520 [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ทรงเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ดำเนินการสอนโดยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปีการศึกษา 2520 และทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2521
 
== อาคารเรียน ==
1,556

การแก้ไข