ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ในคืนหนาว แสงดาวยังอุ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|มิ้นท์||วริศรา อาจมนตรี
|-
|คุณหญิงมยุรา (แม่ของลวิตา) ||[[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
|ลุงป่าน || [[วัชระ ปานเอี่ยม]]
|-
|เสี่ยมนูญ (พ่อของมิ้นท์และพ่อบุญธรรมของไตรภพ) ||[[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]]
|-
|ชมพูนุท||[[อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม]]
!'''บทบาท'''||'''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
|วิภา (แม่ของปวัตร) ||[[กันตา ดานาว]]
|-
|ชัย (พ่อของนรี) ||[[ปราบ ยุทธพิชัย]]
|-
|ผู้กำกับประชา||[[ธนายง ว่องตระกูล]]
|-
|อรุณ (พ่อของลวิตา) ||[[พลรัตน์ รอดรักษา]]
|-
|สมมาตร||ศรีหลอด สีใส