ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคประชาธิปัตย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
! สัดส่วนคะแนนเสียง
! ผลการเลือกตั้ง
!สถานภาพพรรค
! ผู้นำเลือกตั้ง
|-
| −
| '''คว่ำบาตร'''
|'''ไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง'''
| rowspan = "3" align = | [[ควง อภัยวงศ์]]
|-
|
|
| {{increase}}31 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500|ธ.ค. 2500]]
|
|
| {{increase}}9 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512|2512]]
|
| {{increase}}18 ที่นั่ง
|'''ฝ่ายค้าน'''
| rowspan = "3" align = | [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช]]
|-
| 3,176,398
| 17.2%
| {{increase}}15 ที่นั่ง; '''พรรคร่วมรัฐบาล'''
|'''ร่วมรัฐบาล'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|2519]]
| 4,745,990
| 25.3%
| {{increase}}43 ที่นั่ง; '''พรรคแกนนำรัฐบาล'''
|'''แกนนำจัดตั้งรัฐบาล'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|2522]]
| 2,865,248
| 14.6%
| {{decrease}}81 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
| พันเอก (พิเศษ) [[ถนัด คอมันตร์]]
|-
| 4,144,414
| 15.6%
| {{increase}}23 ที่นั่ง; '''พรรคร่วมรัฐบาล'''
|'''ร่วมรัฐบาล'''
| rowspan = "3" align = | [[พิชัย รัตตกุล]]
|-
| 8,477,701
| 22.5%
| {{increase}}44 ที่นั่ง; '''พรรคร่วมรัฐบาล'''
|'''ร่วมรัฐบาล'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|2531]]
| 4,456,077
| 19.3%
| {{decrease}}52 ที่นั่ง; '''พรรคร่วมรัฐบาล'''
|'''ร่วมรัฐบาล'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535|มี.ค. 2535]]
| 4,705,376
| 10.6%
| {{decrease}}4 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
| rowspan = "5" align = | [[ชวน หลีกภัย]]
|-
| 9,703,672
| 21.0%
| {{increase}}35 ที่นั่ง; '''พรรคแกนนำรัฐบาล'''
|'''แกนนำจัดตั้งรัฐบาล'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|2538]]
| 12,325,423
| 22.3%
| {{increase}}7 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|2539]]
| 18,087,006
| 31.8%
| {{increase}}37 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|2544]]
| 7,610,789
| 26.6%
| {{increase}}5 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|2548]]
| 4,018,286
| 16.1%
| {{decrease}}32 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
| [[บัญญัติ บรรทัดฐาน]]
|-
| −
| '''คว่ำบาตร - เป็นโมฆะ'''
|'''ไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง'''
| rowspan = "5" align = | [[อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ]]
|-
| 14,084,265
| 39.63%
| {{increase}}69 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|2554]]
| 11,435,640
| 35.15%
| {{decrease}}14 ที่นั่ง; '''ฝ่ายค้าน'''
|'''ฝ่ายค้าน'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557|2557]]
| −
| '''คว่ำบาตร - เป็นโมฆะ'''
|'''ไม่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง'''
|-
![[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562|2562]]
| 11.11%
| {{decrease}}107 ที่นั่ง
|
|}
 
300

การแก้ไข