ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านสราญแลนด์"

(อยากเปลี่ยน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| align = "center"| '''สุภาพบุรุษสุดซอย'''
| align = "center"| [[พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ]]<br>[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ]]
| align = "center"| '''[[อาณัตพล ศิริชุมแสง]]''' รับบท '''พสุธา ทศแสง (เอิร์ธ)'''<br>'''[[เศรษฐพงศ์ เพียงพอ]]''' รับบท '''พายุ ทศแสง (วิน)'''<br>'''[[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]]''' รับบท '''อุตตรายัน ทศแสง (ซัน)'''<br>'''ด.ญ. [[รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ]]''' รับบท '''เฌอมาวีร์/นันท์เฌอ ทศแสง (เฌอ)'''<br>'''[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]''' รับบท '''น้าจันทร์'''<br>'''[[ราตรี วิทวัส]]''' รับบท '''น้าไร'''<br>'''[[รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา]]''' รับบท '''พอลล่า'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| [[พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ]]<br>[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ]]
| align = "center"|'''[[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]''' รับบท '''เกริกฤทธิ์ เกื้อกูล (ไข่ตุ๋น)'''
'''[[หนึ่งธิดา โสภณ]]''' รับบท '''พัชรดา เกื้อกูล (ยุ้ย)'''<br>'''[[จตุรงค์ มกจ๊ก]]''' รับบท '''ทนงศักดิ์ รุ่งเรือง (พ่ออ๊อด)'''<br>'''[[ฝน ธนสุนทร]]''' รับบท '''กนกวิภา อัญชนาท (ไก่)'''<br>'''[[สมจิตร จงจอหอ]]''' รับบท '''เกียรติกร อัญชนาท (อิ๊ด)'''<br>'''[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]''' รับบท '''เผือก'''<br>'''[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]''' รับบท '''ย่าจุ๊'''<br>'''[[ธงธง มกจ๊ก]]''' รับบท '''อาขนุน'''<br>'''[[ภาวดี คุ้มโชคไพศาล]]''' รับบท '''น้ำแข็งใสน้ำแข็งไส'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
990

การแก้ไข