ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านสราญแลนด์"

อยากเปลี่ยน
(อยากเปลี่ยน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
| align = "center"| '''ศึกรักข้ามรั้ว'''
| align = "center"| [[เสกสรรค์ สิงอุไร]]
| align = "center"|'''[[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]]''' รับบท '''นาวี (วี)'''<br>'''[[วรนุช ภิรมย์ภักดี]]''' รับบท '''เจนจิรา (จูน)'''<br>'''[[เด๋อ ดอกสะเดา]]''' รับบท '''ณัฐพล (พ่อแน่น)'''<br>'''[[ปิยะมาศ โมนยะกุล]]''' รับบท '''จินตนา (แม่เจี๊ยบ)'''<br>'''[[ณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล]]''' รับบท '''เยลลี่'''<br>'''[[ฝันดี จรรยาธนากร]]''' รับบท '''โจ'''<br>'''[[ฝันเด่น จรรยาธนากร]]''' รับบท '''เจ'''<br>'''[[เดอะช็อค|นัด เดอะช็อค]]''' รับบท '''หนูพุก'''<br>'''[[ณภัทร ชุ่มจิตตรี]]''' รับบท '''เฉียบ'''<br>'''ด.ช. [[อิสระ ไชยศิริ]]''' รับบท '''น้องเกริกพล (ขุน)'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| '''สุภาพบุรุษสุดซอย'''
| align = "center"| [[พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ]]<br>[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ]]
| align = "center"| '''[[อาณัตพล ศิริชุมแสง]]''' รับบท '''พสุธา ทศแสง (เอิร์ธ)'''<br>'''[[เศรษฐพงศ์ เพียงพอ]]''' รับบท '''พายุ ทศแสง (วิน)'''<br>'''[[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]]''' รับบท '''อุตตรายัน ทศแสง (ซัน)'''<br>'''ด.ญ. [[รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ]]''' รับบท '''เฌอมาวีร์/นันท์เฌอ ทศแสง (น้องเฌอ)'''<br>'''[[ยิ่งยง ยอดบัวงาม]]''' รับบท '''น้าจันทร์'''<br>'''[[ราตรี วิทวัส]]''' รับบท '''น้าไร'''<br>'''[[รุ้งลาวัณย์ โทนะหงษา]]''' รับบท '''พอลล่า'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| '''ชะนีหนีคาน'''
| align = "center"| [[จิรศักดิ์ โย้จิ้ว]]<br>[[คมกริช สุวรรณเวียง]]
| align = "center"|'''[[สราวุฒิ มาตรทอง|น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์]]''' รับบท '''อารดา ดวงมุสิทธิ์ (เปิ้ล)'''
| align = "center"| '''[[อัครัฐ นิมิตรชัย]]''' รับบท '''ดิน'''<br>'''[[น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์]]''' รับบท '''อารดา ดวงมุสิทธิ์ (เปิ้ล)'''<br>'''[[ชมพู่ ก่อนบ่ายคลายเครียด|ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์]]''' รับบท '''กระแต'''<br>'''[[ณหทัย พิจิตรา]]''' รับบท '''แม่มารศรี ดวงมุสิทธิ์ (แต๋น)'''<br>'''[[กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร]]''' รับบท '''ชยพล ดวงมุสิทธิ์ (เป้)'''<br>'''[[โจอี้ เชิญยิ้ม]]''' รับบท '''แซม'''<br>'''[[แอนนา ชวนชื่น]]''' รับบท '''สมบัติ บุญมี (เฮียเบิ้ม)'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|
| align = "center"| '''รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน'''
| align = "center"| [[พงษ์ศักดิ์ ฉิมเจริญ]]<br>[[ณัฐพันธุ์ ศิริธนากิจ]]
| align = "center"|'''[[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]''' รับบท '''เกริกฤทธิ์ เกื้อกูล (ไข่ตุ๋น)'''
| align = "center"| '''[[หนึ่งธิดา โสภณ]]''' รับบท '''ยุ้ย'''<br>'''[[ปรมะพัชรดา อิ่มอโนทัย]]'''เกื้อกูล รับบท '''ไข่ตุ๋น(ยุ้ย)'''<br>'''[[จตุรงค์ มกจ๊ก]]''' รับบท '''ทนงศักดิ์ รุ่งเรือง (พ่ออ๊อด)'''<br>'''[[ฝน ธนสุนทร]]''' รับบท '''อากนกวิภา อัญชนาท (ไก่)'''<br>'''[[สมจิตร จงจอหอ]]''' รับบท '''อาเกียรติกร อัญชนาท (อิ๊ด)'''<br>'''[[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]''' รับบท '''เผือก'''<br>'''[[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]]''' รับบท '''ย่าจุ๊'''<br>'''[[ธงธง มกจ๊ก]]''' รับบท '''อาขนุน'''<br>'''[[ภาวดี คุ้มโชคไพศาล]]''' รับบท '''น้ำแข็งใส'''
|-
| colspan = "5" style="text-align:left"|