ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:โครงการวิกิไอที"

ัจัดรูปแบบเล็กน้อย
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ัจัดรูปแบบเล็กน้อย)
<h2 style="font-size:100%;text-align:left;border-bottom:2px solid #060;margin:0.2em;padding:0.2em"><span style="font-size:150%">ส</span>ถิติ</h2>
 
<div style="float:right">{{วิกิพีเดีย:ระดับการเขียนบทความ/สถิติ/บทความเทคโนโลยีสารสนเทศ}}</div>
<h2 style="font-size:100%;text-align:left;border-bottom:2px solid #060;margin:0.2em;padding:0.2em"><span style="font-size:150%">ห</span>มวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง</h2>
 
1,875

การแก้ไข