ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

 
== การปกครอง ==
{{Historical populations
| title = ประชากรเทศบาลเมืองหนองคายแบ่งตามปี
| type = none
| 2536 | 25,451
| 2539 | 45,892
| 2542 | 48,646
| 2545 | 48,367
| 2548 | 47,564
| 2551 | 49,104
| 2554 | 48,267
| 2557 | 48,274
| 2560 | 47,949
| footnote = ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย<ref name="stat"/>
}}
 
เทศบาลเมืองหนองคายมีเนื้อที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ [[ตำบลในเมือง (อำเภอเมืองหนองคาย)|ตำบลในเมือง]]และ[[ตำบลมีชัย]]ทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของ[[ตำบลโพธิ์ชัย (อำเภอเมืองหนองคาย)|ตำบลโพธิ์ชัย]] [[ตำบลกวนวัน]] [[ตำบลหาดคำ]] [[ตำบลหนองกอมเกาะ]] และ[[ตำบลเมืองหมี]]
 
ผู้ใช้นิรนาม