ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเวียงสา"

|- style=
! ที่ !! ชื่อตำบล !! [[อักษรธรรมล้านนา|ตัวเมือง]] !! อักษรโรมัน !! จำนวนหมู่บ้าน !! จำนวนครัวเรือน!!จำนวนประชากร<ref> จำนวนประชากรและบ้าน จำแนกเป็นรายอำเภอ และรายตำบล จังหวัดน่าน ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558, สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref>
|- style="background: #ffffff;"
|-
||1.||[[ตำบลกลางเวียง|กลางเวียง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Klang Wiang.png|43px]]||Klang Wiang||15||4,250||10,791
|-style="background: #ffffff;"
|-
||2.||[[ตำบลขึ่ง|ขึ่ง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Khueng.png|12px]]||Khueng||7||1,218||4,069
|-style="background: #ffffff;"
|-
||3.||[[ตำบลไหล่น่าน|ไหล่น่าน]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Lai Nan.png|33px]]||Lai Nan||8||1,268||3,472
|-style="background: #ffffff;"
|-
||4.||[[ตำบลตาลชุม|ตาลชุม]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Tan Chum.png|43px]]||Tan Chum||7||1,436||3,824
|-style="background: #ffffff;"
|-
||5.||[[ตำบลนาเหลือง|นาเหลือง]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Na Lueang.png|33px]]||Na Lueang||7||1,158||3,112
|-style="background: #ffffff;"
|-
||6.||[[ตำบลส้าน|ส้าน]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-San.png|23px]]||San||10||2,184||7,065
|-style="background: #ffffff;"
|-
||7.||[[ตำบลน้ำมวบ|น้ำมวบ]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Nam Muap.png|33px]]||Nam Muap||8||1,117||3,346
|-style="background: #ffffff;"
|-
||8.||[[ตำบลน้ำปั้ว|น้ำปั้ว]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Nam Pua.png|23px]]||Nam Pua||7||1,447||4,054
|-style="background: #ffffff;"
|-
||9.||[[ตำบลยาบหัวนา|ยาบหัวนา]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Yap Hua Na.png|43px]]||Yap Hua Na||7||1,365||5,122
|-style="background: #ffffff;"
|-
||10.||ปงสนุก||[[ไฟล์:LN-Tambon-Pong Sanuk.png|33px]]||Pong Sanuk||4||650||1,366
|-style="background: #ffffff;"
|-
||11.||[[ตำบลอ่ายนาไลย|อ่ายนาไลย]]||[[ไฟล์:LN-Tambon-Ai Na Lai.png|53px]]||Ai Na Lai||11||2,354||6,830
|-style="background: #ffffff;"
|-
||12.||ส้านนาหนองใหม่||[[ไฟล์:LN-Tambon-San Na Nong Mai.png|63px]]||San Na Nong Mai||4||604||1,902
|-style="background: #ffffff;"
|-
||13.||แม่ขะนิง||[[ไฟล์:LN-Tambon-Mae Khaning.png|43px]]||Mae Khaning||7||1,089||3,768
|-style="background: #ffffff;"
|-
||14.||แม่สาคร||[[ไฟล์:LN-Tambon-Mae Sakhon.png|63px]]||Mae Sakhon||6||1,027||2,772
|-style="background: #ffffff;"
|-
||15.||จอมจันทร์||[[ไฟล์:LN-Tambon-Chom Chan.png|43px]]||Chom Chan||8||1,255||3,973
|-style="background: #ffffff;"
|-
||16.||แม่สา||[[ไฟล์:LN-Tambon-Mae Sa.png|40px]]||Mae Sa||7||1,035||2,945
|-style="background: #ffffff;"
|-
||17.||<div id="test">ทุ่งศรีทอง</div>||[[ไฟล์:LN-Tambon-Thung Si Thong.png|53px]]||Thung Si Thong||5||886||2,484
|}
2,244

การแก้ไข